YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 183 SGK nâng cao Hóa học 12

Bài tập 6 trang 183 SGK nâng cao Hóa học 12

Tìm công thức hóa học dạng phân tử và dạng chất kép của những chất có thành phần như sau:

a. Hợp chất A: 32,9% Na; 12,9% Al; 54,2% F;

b. Hợp chất B: 14% K; 9,7% Al; 30,5% Si; 45,8% O.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

Đặt công thức chất NaxAlyFz.

\(x:y:z = \frac{{32,9}}{{23}}:\frac{{12,9}}{{27}}:\frac{{54,2}}{{19}}\)

= 1,43 : 0,48 : 2,85 = 3 :1 : 6

Vậy công thức là Na3AlF6

Công thức kép 3NaF.AlF3 (Criolit)

Câu b:

Đặt công thức KxAlySizOt

\(x:y:z:t = \frac{{14}}{{39}}:\frac{{9,7}}{{27}}:\frac{{30,5}}{{28}}:\frac{{45,8}}{{16}}\)

= 0,36 : 0,36 : 1,09 : 2,86 = 1 : 1 : 3 : 8

Công thức chất KAlSi3O8

Công thức kép K2O.Al2O3.6SiO2 (Thủy tinh)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 183 SGK nâng cao Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF