YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 183 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 183 SGK Hóa học 12 nâng cao

Hãy cho biết:

a. Cấu hình electron của các nguyên tử Na, Ca, Al và của các ion Na3+, Ca2+, Al3+.

b. Tính chất hóa học chung của các kim loại này.

c. Tính chất hóa học chung của những ion kim loại này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Cấu hình electron các nguyên tử và ion tương ứng

Na: 1s22s22p63s1

Na+: 1s22s22p6

Ca: 1s22s22p63s23p64s2

Ca2+: 1s22s22p63s23p6

Al: 1s22s22p63s23p1

Al3+: 1s22s22p6

Câu b:

Tính chất hóa học chung của Na, Ca, Al: tính khử mạnh.

Câu c:

Tính chất hóa học chung của các ion trên: tính oxi hóa yếu, chỉ bị khử khi điện phân nóng chảy.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 183 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON