YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 183 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 183 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Dùng những thuốc thử nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau?

a. Các kim loại: Al, Mg, Ca, Na

b. Các dung dịch muối: NaCl, CaCl2, AlCl3

c. Các oxit: CaO, MgO, Al2O3

d. Các hidroxit: NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Câu a: Các kim loại: Al, Mg, Ca, Na

 • Hòa tan 4 kim loại vào nước thì Na, Ca tan

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

 • Sục khí CO2 vào hai dung dịch thu được, dung dịch nào có tạo ra kết tủa là Ca(OH)2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3\(^{\downarrow}\) + H2O

 • Hai kim loại không tan trong nước nhưng lại  hòa tan trong dung dịch kiềm, nhận ra nhôm do bị tan ra còn Mg thì không.

Câu b:

Các dung dịch muối:

 • Nhỏ dung dịch NaOH vào 3 dung dịch muối, nhận ra AlCl3, vì có kết tủa

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3\(^{\downarrow}\) + 3NaCl

 • Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào 2 dung dịch còn lại nhận ra CaCl2 vì có kết tủa:

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3\(^{\downarrow}\) + 3NaCl

Còn lại là NaCl

Câu c:

Các oxit CaO, MgO, Al2O3

 • Hòa tan vào H2O thì CaO tan

CaO + H2O → Ca(OH)2

 • Hòa tan vào dung kiềm Al2O3 tan:

2NaOH + Al2O3 + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

 • Còn lại là MgO

Câu d:

Các hidroxit: NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3

 • Hòa tan vào nước Al(OH)3 không tan
 • Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào 2 dung dịch, nhạn ra Ca(OH)2 vì tạo CaCO3 kết tủa:

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3\(^{\downarrow}\) + 2NaOH

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 183 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tuyet Anh

  Cho các phát biểu sau:

  (1) X là Al2O3 nóng chảy và Y là Fe nóng chảy.

  (2) Phần khói trắng bay ra là Al2O3.

  (3) Dải Mg khi đốt được dùng để khơi mào phản ứng nhiệt nhôm.

  (4) Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng tỏa nhiệt.

  (5) Phản ứng nhiệt nhôm được sử dụng để điều chế một lượng nhỏ sắt khi hàn đường ray.

  Số phát biểu đúng là

  A. 4

  B. 5

  C. 2

  D. 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Dell dell

  - Thí nghiệm 1: Cho a gam bột nhôm vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được V1 lít khí không màu.

  - Thí nghiệm 2: Cho a gam bột nhôm vào dung dịch KOH (dư), thu được V2 lít khí không màu.

  - Thí nghiệm 3: Cho a gam bột nhôm vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V3 lít khí không màu (hóa nâu trong không khí, sản phẩm khử duy nhất của N+5).

  Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đo ở cùng đktc. So sánh nào sau đây đúng?

  A. V1 = V2 = V3  

  B. V1 > V2 > V3

  C. V3 < V1 < V2

  D. V1 = V2 > V3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Giang

  X, Y, Z lần lượt là?

  A. Al2(SO4)3, AlCl3, Al(OH)3

  B. Al(NO3)3, Al2O3, NaAlO2

  C. AlCl3, Al(OH)2, Al2O3

  D. Al(NO3)3, AlCl3, Al2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1