YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.11 trang 70 SBT Hóa học 12

Bài tập 29.11 trang 70 SBT Hóa học 12

Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi kết tủa tạo ra rồi vừa tan hết. Tính số mol NaOH đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.11

Không có khí thoát ra ⟹ sản phẩm khử là : NH4NO3.

Bảo toàn điện tích ta có: nAl.3 = nNH4NO3.8 ⟹ nNH4NO3= 0,03 (mol).

Dung dịch gồm: Al(NO3)3 : 0,08 mol và NH4NO3 : 0,03 mol

 NH4NO3 + NaOH → NaNO+ NH3↑ + H2O.

Al(NO3)3+ 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaNO3.

NaOH + Al(OH)→ NaAlO2 + 2H2O.

nNaOH = n NH4NO3 + 3.nAl(NO3)3 + n Al(OH)3 = + 3.0,08 + 0,08 = 0,35 (mol).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.11 trang 70 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON