YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.13 trang 70 SBT Hóa học 12

Bài tập 29.13 trang 70 SBT Hóa học 12

Nung 9,66 gam hỗn hợp bột X gồm Al và một oxit sắt trong điều kiện không có không khí, khi phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn (giả sử chí xảy ra phản ứng khử oxit sắt thành sắt) thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Chia Y làm 2 phần đều nhau :

- Phần 1 : Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,336 lít H2 (đktc).

- Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch HCl dư được 1,344 lít H2 (đktc).

Xác định công thức oxit sắt trong hỗn hợp bột X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.13

- Phần 1: Tác dụng với dung dịch NaOH → H2 nên Al dư.

Al + NaOH→ 3/2H2

Phần 2 : Tác dụng với dung dịch HCl

Fe + HCl→ H2

Al HCl→ 3/2H2

Từ thể tích H2 ta dễ dàng tính được :

nFe = 0,045 (mol) và nAl(dư) = 0,01 (mol).

Phản ứng nhiệt nhôm : 2yAl + 3FexOy ⟶ yAl2O3 + 3xFe

nAl ban đầu = 0,045.2x/3x + 0,01 = 0,03y/x + 0,01 mol

mhh = 27.(0,03y/x + 0,01) + 0,045(56x + 16y) = 9,66/2g

x : y = 3 : 4

Vây oxit sắt là Fe3O4

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.13 trang 70 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON