YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 48 sách GK Hóa lớp 12

Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a) Axit 7-aminoheptanoic?

b) Axit 10-aminođecanoic?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

\({H_2}N - C{H_2} - {(C{H_2})_5} - COOH \to {( - HN - C{H_2} - {(C{H_2})_5} - CO - )_n}\)

Câu b:

\({H_2}N - C{H_2} - {(C{H_2})_8} - COOH \to {( - HN - C{H_2} - {(C{H_2})_8} - CO - )_n}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 48 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON