YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 67 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 67 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

\(C{H_3}CH(N{H_2})COOH( + HN{O_2}) \to X( + {H_2}S{O_4},\;{t^0}) \to Y( + C{H_3}OH,\;{H_2}S{O_4},\;{t^0}) \to Z\)

Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y, Z và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Các phương trình hóa học biểu diễn theo sơ đồ chuyển hóa:

CH3-CH(NH2)-COOH + HNO2 → CH3-CH(OH)-COOH + N2 + H2O

CH3-CH(OH)-COOH →CH2=CH-COOH + H2O

                                     (Y)

CH2=CH-COOH + CH3OH ⇔ CH2=CH-COOCH3 + H2O

                                             (Z)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 67 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON