YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 67 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 67 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 0,1 mol hợp chất A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 1,25M, sau đó cô cạn dung dịch thì được 18,75g muối. Mặt khác, nếu cho 0,1 mol A tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi đem cô cạn thì được 17,3g muối. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng A là 1 α-aminoaxit, không làm mất màu dung dịch KMnO4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

nHCl = 0,08.1,25 = 0,1 mol = nA

A + HCl tỉ lệ 1:1 → A có 1 nhóm -NH2

Công thức A có dạng: R(NH2)(COOH)a

(HOOC)a-R-NH2 + HCl → (HOOC)a-R-NH3Cl

0,1 mol                             0,1 mol

0,1 (45a + R + 52,5) = 18,75 ⇔ R + 45a = 135    (1)

H2N-R-(COOH)a + aNaOH → H2N-R-(COONa)a + aH2O

0,1 mol                                      0,1 mol

0,1(16 + R + 67a) = 17,3 ⇒ R + 67a = 157    (2)

Từ (1), (2) ⇒ a = 1; R = 90

A là một α-aminoaxit, không làm mất màu dung dịch KMnOsuy ra A có gốc hidrocacbon thơm. Công thức cấu tạo của A là:

Bài 8 SGK Hóa học 12 nâng cao trang 67

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 67 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON