YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 10 Amino axit

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 10 Amino axit ôn tập các khái niệmtính chất hóa học của Amino axit và nhấn mạnh đến dạng bài Amino axit tác dụng với dung dịch axit hoặc kiềm. Mời các em cùng nhau tiến hành hoàn thiện các câu hỏi ôn sau.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF