YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.8 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài tập 10.8 trang 21 SBT Hóa học 12

Trong số các chất đã được học, có bốn chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H7O2N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng tác dụng với dung dịch HCl. Hãy viết công thức cấu tạo và tên của bốn hợp chất đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.8

Các công thức cấu tạo của hợp chất theo yêu cầu đề bài là:

CH3-CH (NH2) -COOH (axit α-aminopropionic)

CH2(NH2)-CH2-COOH (axit ε-aminopropionic)

CH2(NH2)-COO-CH3 (metyl aminoaxetat)

CH2 = CH-COO-NH4 (amoni acrylat)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.8 trang 21 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON