YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 67 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 67 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết các phương trình của phản ứng giữa axit 2-amino propanoic với các chất sau: NaOH, H2SO4, CH3OH có mặt khí HCl bão hòa, HNO2.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các phương trình hóa học của axit 2-amino propanoic (alanin)

CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH(NH2)-COONa + H2O

CH3-CH(NH2)-COOH + H2SO4 → CH3-CH(NH3HSO4)-COOH + H2O

CH3-CH(NH2)-COOH + CH3OH ⇔ CH3CH(NH2)-COOCH3 + H2O

CH3-CH(NH2)-COOH + HNO2 → CH3-CH(OH)-COOH + H2O + N2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 67 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF