YOMEDIA
UREKA

Bài tập 10.6 trang 20 SBT Hóa học 12

Bài tập 10.6 trang 20 SBT Hóa học 12

1 mol α-amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HC1 tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-CH(NH2)COOH.    

B. H2N-CH2-CH2-COOH.

C. H2N-CH2-COOH    

D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.6

naminoaxit = n HCl ⇒ amino axit có một nhóm NH2

Gọi CTPT aminno axit là R(NH2)COOH

R(NH2)COOH + HCl → R(NH3Cl)COOH

%Cl = 35,5 : M = 0,28287

⇒ M=125,5 ⇒ R =28 

⇒ X là CH3−CH(NH2)COOH

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.6 trang 20 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON