YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.2 trang 20 SBT Hóa học 12

Bài tập 10.2 trang 20 SBT Hóa học 12

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH

A. Axit 1,5 - điaminohexanoic    

B. Axit 2,6-điaminohexanoic

C. Axit α ε-điaminocaproic    

D. Lysin

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Axit 2,6- điaminohexanoic là tên thay thế, Axit α,ε- điaminocaproic là tên bán hệ thống, Lysin là tên thường của chất

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.2 trang 20 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON