RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 67 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 67 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng trùng ngưng của các amino axit sau:

a. Axit 7-amino heptanoic.

b. Axit 2-amino propanoic.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Phương trình trùng ngưng:

Câu a: Axit 7-amino heptanoic H2N-(CH2)6-COOH

Axit 7-amino heptanoic Bài 5 SGK Hóa học 12 nâng cao trang 67

Câu b: Axit 2-amino propanoic CH3-CH(NH2)COOH

Axit 2-amino propanoic Bài 5 SGK Hóa học 12 nâng cao trang 67

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 67 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thảo Hiền
  α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 7,725 gam X tác dụng với axit HCl dư, thu được 10,4625 gam muối khan. Công thức cấu tạo ?
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Thảo Hiền
  α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 7,725 gam X tác dụng với axit HCl dư, thu được 10,4625 gam muối khan. Công thức cấu tạo ?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng hạnh
  Cho dãy chất C6H5NH2 , H2NCH2COOH,CH3CH2COOH,CH3CH2CH2NH2, C6H5OH . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Thương
  Hỗn hợp X gồm Glyxin và alanin Cho X vào 100 ml dung dịch H2 SO4 1M thu được dung dịch Y biết Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 2 m phản ứng hoàn toàn Cô cạn dung dịch thu được 44,7 g muối khan phần trăm khối lượng của Glyxin trong hỗn hợp x là
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Phương Thị
  Este X được điều chế tử amino axit Y và ancol etylic
  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1