YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 66 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 66 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

pH của dung dịch 3 chất NH2CH2COOH, CH3CH2COOH, CH3[CH2]3NH2 tăng theo trật tự nào sau đây?

A. CH3[CH2]3NH2 < NH2CH2COOH < CH3CH2COOH

B. CH3CH2COOH < NH2CH2COOH < CH3[CH2]3NH2 

C. NH2CH2COOH < CH3CH2COOH < CH3[CH2]3NH2 

D. CH3CH2COOH < CH3[CH2]3NH2 < NH2CH2COOH

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

CH3CH2COOH < NH2CH2COOH < CH3[CH2]3NH2 

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 66 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON