YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 66 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 66 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong phân tử amino axit chỉ có một nhóm -NH2 và một nhóm −COOH.

B.  Dung dịch các amino axit đều không làm thay đổi màu quỳ tím.

C.  Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím.

D.  Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Phát biểu đúng là: Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 66 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON