YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 48 sách GK Hóa lớp 12

α-Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Gọi CTPT của X là CxHyOzNt

%mO = 100% – (%mC + %mH + %mN) = 35,96%

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow x:y:z:t\\
 = \frac{{40,45}}{{12}}:\frac{{7,86}}{1}:\frac{{15,73}}{{14}}:\frac{{35,96}}{{16}}\\
 = 3:7:1:2
\end{array}\)

CTĐG của X là C3H7NO2 ⇒ CTPT: C3H7NO2

CTCT: H2N-CH(CH3)-COOH: alanin.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 48 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF