YOMEDIA
UREKA

Bài tập 10.9 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài tập 10.9 trang 21 SBT Hóa học 12

Hợp chất A là một muối có công thức phân tử C2H8N2O3. A tác dụng được với KOH tạo ra một amin và các chất vô cơ. Hãy viết các công thức cấu tạo mà muối A có thể có, viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng giữa A và KOH, có ghi tên các chất hữu cơ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.9

Chất A có thể là C2H5NH3NO3 hoặc (CH3)2NH2NO3 .

C2H5NH3NO2 + KOH → KNO3 + C2H5NH2 + H2O

etylamoni nitrat                         etylamin

(CH3)2NH3NO3 + KOH → KNO3 + (CH3)2NH + H2O

đimetylamoni nitrat                     đimetylamin

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.9 trang 21 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Kim Đức

  Cho  a gam hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở và 2 mol amino axit no mạch hở tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Đốt 0.15a gam hỗn hợp X thu được 30.24 lít CO2 (đktc). Nếu cho 0.15a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, khối lượng muối thu được là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Như

  Axit aminoaxetic có thể tác dụng với tất cả chất nào của nhóm nào sau đây (điều kiện đầy đủ)?

  A. C2H5OH, HCL, KOH, dung dịch Br2

  B. HCHO, H2SO4, KOH, NA2CO3

  C. C2H5OH, HCL, NAOH, CA(OH)2

  D. C6H5OH, HCL, KOH, CU(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Ngân

  Thuỷ phân hoàn toàn 12 gam hợp chất X  công thức phân tử C4H12O2N2 bằng dung dịch NaOH được muối P và chất Q. Nếu thuỷ phân hoàn toàn 12 gam chất X trong dung dịch HCl thu được 2 muối Y và Z. Biết 4 chất P,Q,Y,Z đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau và đều là hợp chất chứa nito. Hai chất Q,Z không chứa oxi. Khối lượng Q,Z ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thảo

  Cho 2,94 g axit Glutaric phản ứng với 200 ml dd HCl 0,25 M thu được dd X.Cho dd X phản ứng với 200ml NaOH 0,5M.Cô cạn dd sau phản ứng thu được m(g) chất rắn. Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duong Minh Hien

  hỗn hợp Y gồm hai amino axit ( no ,mach hở, phân tử mổi chất chỉ có 2 nhóm chức ) .. đốt cháy hoàn toàn m gam Y thu được N2 , 5,5 CO2, 2,7gam H2O . Nếu cho m gam Y tác dụng với dung dịch KOH, thu được a gam muối . giá trị cùa a là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng Nhật Nhi Nhi

  X là amino axit trong phân tử có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH . Cho 26,7 gam x phản ứng với lượng dư dung dịch hcl , thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối . Công thức của X ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Anh/chị nào giúp em giải bài tập này với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm.

  Lấy 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 và H2NCH2COOH cho vào 400 ml dung dịch HCl 1M thì thu được dung dịch Y, Y tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z  Làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Bạn nào hướng dẫn mình bài tập này được không vậy> Mình học hữu cơ yếu quá. Hướng dẫn tỉ mỉ chút nhé, mình cảm ơn nhiều lắm. Câu như này nè:

  X gồm hai α – aminoaxit no, hở (chứa một nhóm -NH2, một nhóm –COOH) là Y và Z (Biết MZ = 1,56MY). Cho a gam X tác dụng 40,15 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A. Để tác dụng hết các chất trong dung dịch A cần 140 ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2 được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam. Phân tử khối của Z là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Mọi người cho em hỏi bài này với ạ. Em cảm ơn nhiều.

  Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dd H2SO4 0,5M, thu được dd Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dd gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dd chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON