ON
YOMEDIA

Như Quỳnh's Profile

Như Quỳnh

Như Quỳnh

01/01/1970

Số câu hỏi 24
Số câu trả lời 1
Điểm 35
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (25)

  • Như Quỳnh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
  • Như Quỳnh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • Như Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 Linh kiện bán dẫn và IC) (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Như Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 3 Thực hành Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm) (+3đ) Cách đây 4 tháng
  • Như Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm) (+3đ) Cách đây 4 tháng
  • Như Quỳnh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Như Quỳnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Như Quỳnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Như Quỳnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Như Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 Chính sách dân số và giải quyết việc làm) (+3đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1