YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 35 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác giúp các em học sinh:

  • Nắm vững Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp. Tính chất vật lí : Quy luật biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất trong dãy đồng đẳng benzen. Tính chất hoá học : Phản ứng thế (quy tắc thế), phản ứng cộng vào vòng benzen ; Phản ứng thế và oxi hoá mạch nhánh. Sự liên quan của cấu trúc phân tử và tính chất hóa học của benzen. Quy tắc thế ở nhân benzen để viết phương trình phản ứng điều chế các dẫn xuất của benzen.
  • Viết được công thức cấu tạo của benzen và một số chất trong dãy đồng đẳng. Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của benzen, vận dụng quy tắc thế để dự đoán sản phẩm phản ứng. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.
ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF