ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 35.7 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.7 trang 54 SBT Hóa học 11

Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 nhưng stiren thì có phản ứng với cả hai dung dịch đó.

1. Giải thích vì sao stiren có khả năng phản ứng đó.

2. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng đó.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.7

 
 

1. Vì stiren có liên kết đôi ở nhánh vinyl.

2. C6H5−CH=CH+  Br2  → C6H5-CHBr-CH2Br

3C6H5−CH=CH+ 2KMnO+ 4H2O →  C6H5-CH(OH)-CH2OH + 2MnO+ KOH

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.7 trang 54 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1