ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 159 sách GK Hóa lớp 11

Toluen và benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Toluen và benzen cùng phản ứng hidro có xúc tác Ni

Đun nóng Br2 có bột Fe

Bài 2 SGK Hóa học 11 trang 159

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Luongthingocha
  Phân biệt etan etilen và toluen bằng thuốc thử nào
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  An Duy

  Số công thức cấu tạo của C7H8O chứa vòng benzen thỏa mãn sơ đồ trên là

  A. 1

  B. 3

  C. 5

  D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1