Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 159 sách GK Hóa lớp 11

Toluen và benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

Gợi ý trả lời bài 2

Toluen và benzen cùng phản ứng hidro có xúc tác Ni

Đun nóng Br2 có bột Fe

Bài 2 SGK Hóa học 11 trang 159

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • nguyen thi yen

  Cho các phản ứng:

  A. Benzen tác dụng với Brom khi có mặt bột sắt

  B. Etilen tác dụng với Hidrobromua.

  C. Axetilen tác dụng với nước trong điều kiện có to và xúc tác.

  Hãy viết các PTPƯ .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng ct đơn giản .trong X có mC:mH:mO=21:2:8 .biết X phản ứng hoàn toàn Na thì mol h2 = mol X đã phản ứng .X có bao nhiêu đồng phân thỏa mãn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời