YOMEDIA
UREKA

Bài tập 35.5 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.5 trang 53 SBT Hóa học 11

Có bao nhiêu chất đồng đẳng của benzen có cùng công thức phân tử C9H12

A. 6 chất             

B. 7 chất

C. 8 chất             

D. 9 chất

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.5

Đáp án C

8 chất gồm: 2 chất C6H5C3H7; 3 chất C2H5-C6H4-CH3 và 3 chất C6H3(CH3)3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.5 trang 53 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF