YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.6 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.6 trang 54 SBT Hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo và kèm theo tên.

1. C6H  +   Cl2 Fe

  (1 mol)       (1 mol)

2. C6H6   +   Cl2 as

  (1 mol)       (3 mol)

3. C6H5−CH3   +   Cl2 as

  (1 mol)         (1 mol)

4. C6H5−CH+ H2 (dư) →  (đk: Ni, 300oC)

5. C6H5−CH3 + KMnO4 (dd) t

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.6

1. C6H6  + Cl 2   + HCl

                            clobenzen(phenyl clorua)

2. C6H6  +  Cl 2     

                                       1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan

3. C6H5−CH3  +   Cl 2      2  + HCl

                                                   benzyl clorua

4. C6H5−CH3  +  H 2  (dư)  

                                                    metylxiclohexan

5. C6H5−CH3  +  KMnO 4   (dd)   +  2MnO+  KOH + H2O

                                                          kali benzoat

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.6 trang 54 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON