YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.9 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.9 trang 54 SBT Hóa học 11

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,76g O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

1. Xác định công thức phân tử của chất A.

2. Chất A không tác dụng với nước brom nhưng tác dụng được với dung dịch KMnO4 khi đun nóng. Viết công thức cấu tạo và tên chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.9

1. CxHy + (x + y/4) O2 → xCO2 + y/2H2

Theo đầu bài ta có: \(\frac{{44x}}{{9y}} = \frac{{77}}{{18}}\)

MA = \(\frac{{32.5,06}}{{1,76}}\) = 92 (g/mol)

Tức là 12x + y = 92,0 ⇒ x = 7 ; y = 8

Công thức phân tử chất A là C7H8.

2. Công thức cấu tạo

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 (metylbenzen (toluen))

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.9 trang 54 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF