ADMICRO
UREKA

Bài tập 13 trang 160 Hóa học 11

Bài tập 13 trang 160 Hóa học 11

Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

C6H6 (C2H4(H+)) → C6H5C2H5 → C6H5-CH=CH2

a. Viết các phương trình hoá học thực hiện sự biến đổi trên?

b. Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

a, 

b, 

\({n_{{C_6}{H_6}}} = \frac{{{{1.10}^6}}}{{78}}\,(mol)\)

Theo phương trình phản ứng: nstiren = nbenzen

Nhưng do hiệu suất = 78,00%

⇒ Số mol stiren = \({n_{{C_6}{H_6}}} = \frac{{{{1.10}^6}}}{{78}}.\frac{{78}}{{100}} = {1,10^4}\,(mol)\)

⇒ Khối lượng stiren = 1,104.104(g) = 1,04 (tấn)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 160 Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF