ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 35.1 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.1 trang 53 SBT Hóa học 11

Chất sau có tên là gì?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen.

B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen.

C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen.

D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.1

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.1 trang 53 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1