YOMEDIA
UREKA

Bài tập 13 trang 161 SGK Hóa học 11

Giải bài 13 tr 161 sách GK Hóa lớp 11

Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

\(C_{6}H_{6} \xrightarrow[ \ ]{ \ C_{2}H_{4} (H^+) \ } C_{6}H_{5}C_{2}H_{5} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } C_{6}H_{5} - CH=CH_{2}\)

a. Viết các phương trình hoá học thực hiện sự biến đổi trên?

b. Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Câu a:

C6H6 + C2H\(\xrightarrow[ \ ]{ \ H^+ }\) C6H5-CH2-CH3

C6H5CH2CH3 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ xt, \ t^0 \ }\) C6H5CH=CH2 + H2

Câu b:

Theo sơ đồ: C6H6 → C6H5CH2CH3 → C6H5CH = CH2

\(n_{C_{6}H_{6}} = \frac{1,00.10^6}{78} = 12,8.10^3 \ (mol)\)

Số mol stiren thu được:

\(n_{stiren} = \frac{78}{100}.12,8.10^3 \ (mol)\)

Khối lượng stiren: 

\(1,00.103. \frac{78}{100}.12,8 = 9,98.103 (kg) = 9,98\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 161 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON