ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 35.4 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.4 trang 53 SBT Hóa học 11

m-Xilen có công thức cấu tạo là?

A. 

B. 

C. 

D. 

 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.4

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.4 trang 53 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1