ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 35.12 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.12 trang 55 SBT Hóa học 11

Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá - đóng vòng đối với heptan ở 500oC, 30 - 40 atm, chất xúc tác Cr2O3 / Al2O3.

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng (các chất hữu cơ viết bằng công thức cấu tạo).

2. Tính khối lượng toluen thu được nếu phản ứng tạo ra 336 lít H2 (đktc).

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.12

 
 

1. CH3−[CH2]5−CH3   + 4H2

2. Số mol toluen = 1/4 số mol H= 336 : (4.22,4) = 3,75 (mol).

Khối lượng toluen là: 3,75.92 = 345 (g). 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.12 trang 55 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Huong Duong

  HCl trong benzen có dẫn điện được ko

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Naru to

  Một Hidrocacbo A ở thể lỏng có tỉ khối so với Metan bằng 4,875. Đốt cháy hòan tòan A thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng là 11:2,25. Tìm CTPT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1