YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.8 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.8 trang 54 SBT Hóa học 11

Chất A là một đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 g chất A cần dùng vừa hết 29,40 lít O2 (đktc).

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của chất A. Ghi tên ứng với mỗi công thức cấu tạo đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.8

1. CnH2n−6  + (3n−3)/2O→  nCO2  +  (n−3)H2O

Theo phương trình:

Cứ (14n - 6)g A tác dụng với (3n -3)/2 mol O2

Theo đầu bài:

Cứ 13,24g A tác dụng với 29,4 : 22,4 = 1,3125 mol O2

Ta có  \(\frac{{14n-6}}{{13,25}} = \frac{{3n-3}}{{2.1,3125}}\) 

⇒ n = 8 ⇒ CTPT: C8H10

2. Các công thức cấu tạo

  1,2 - đimetylbenzen


  1,3-đimetylbenzen

  1,4-đimetylbenzen

     etylbenzen

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.8 trang 54 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON