YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzene, vì sao?

a) C8H6Cl2

b) C10H16

c) C9H14BrCl

d) C10H12(NO2)2

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Để hình thành một vòng benzene phải cần 4 liên kết π: Một liên kết π dùng để làm vòng (một vòng tương ứng với một liên kết π) và 3 liên kết π còn lại nằm trong vòng. Như vậy một hợp chất chứa vòng benzene sẽ có số liên kết π tối thiểu là 4.

Hợp chất chứa vòng benzene là C8H6Cl2 và C10H12(NO2)2.

Độ bất bão hòa:

C8H6Cl2 có k = \((\pi  + v) = \frac{1}{2}(2.8 + 2 - 8) = 5\)

C10H12(NO2)có k = \((\pi  + v) = \frac{1}{2}(2.10 + 2 - 14) = 4\)

Hợp chất không chứa vòng benzene là C10H16 và C9H14BrCl

Độ bất bão hòa:

C10H16 có k = \((\pi  + v) = \frac{1}{2}(2.10 + 2 - 16) = 3 < 4\)

C9H14BrCl có \(k = (\pi  + v) = \frac{1}{2}(2.9 + 2 - 16) = 2 < 4\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON