YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 10 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học đã dùng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 10

Nhận định & Phương pháp

  • Stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường.
  • Toluen chỉ làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện đun nóng
  • benzen không làm mất màu dung dịch KMnO4 ngay cả khi đun nóng.

Hướng dẫn:

​Bước 1: Trích dẫn một ít toluen, benzen, stiren làm thuốc thử

Bước 2: Cho dd KMnO4 ở nhiệt độ thường, chất nào làm dd này mất màu là Stiren

Bước 3: Đem hai hỗn hợp còn lại đi đun nóng, chất nào làm mất màu dd KMnO4 là Toluen

Chất còn lại là benzen.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON