Bài tập 1 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 159 sách GK Hóa lớp 11

Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                      B. 3.                     C. 4.                        D. 5.

Gợi ý trả lời bài 1

Bài 1 SGK Hóa học 11 trang 159

⇒ Đáp án: C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 159 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Bien Bien

  Cho 17,08 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen và có cùng công thức phân tử C7H6O2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 10,8 gam Ag. Cho 8,54 gam X nói trên tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,0 M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuân Xuân

  Cho sơ đồ phản ứng sau: Toluen1:1+Cl2 (as)X+NaOH,t0Y+CuO,t0Zdd AgNO3/NH3T

  Biết rằng X, Y, Z, T là những sản phẩm chính. Công thức cấu tạo của chất T là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời