Bài tập 1 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 159 sách GK Hóa lớp 11

Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                      B. 3.                     C. 4.                        D. 5.

Gợi ý trả lời bài 1

Bài 1 SGK Hóa học 11 trang 159

⇒ Đáp án: C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 159 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Tram Anh

    hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng ct đơn giản .trong X có mC:mH:mO=21:2:8 .biết X phản ứng hoàn toàn Na thì mol h2 = mol X đã phản ứng .X có bao nhiêu đồng phân thỏa mãn

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • hi hi

    hỗn hợp X gồm phenyl axetat,metyl benzoat,benzyl fomat,etyl phenyl oxalat.Thủy phân hoàn toàn 36,9 g X trong Naoh dư có 0,3 mol Naoh pư thu đc m gam hỗn hợp muối và 10,9 g hỗn hợp Y gồm các ancol.cho Y tác dụng na dư thu đc 0,1 mol h2.tính m

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn