ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 159 sách GK Hóa lớp 11

Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                      B. 3.                     C. 4.                        D. 5.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Bài 1 SGK Hóa học 11 trang 159

⇒ Đáp án: C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 159 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1