Hoá Học 11 Chương 7: Hiđrocacbon Thơm. Nguồn Hiđrocacbon Thiên Nhiên. Hệ Thống Hóa Về Hiđrocacbon

 • Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
  Hôm nay chúng ta học chương mới, đó là hiđrocacbon thơm. Vậy hiđrocacbon thơm là gì? Chia làm mấy loại? Nó có những ứng dụng nào trong cuộc sống? Để trả lời những câu hỏi trên chúng ta sẽ tìm hiểu một chương mới: Chương 7 Hiđrocacbon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên - hệ thống hóa về hiđrocacbon Bài đầu tiên chúng ta tìm hiểu trong chương này là Bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

  Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
  Nội dung Bài Luyện tập Hiđrocacbon thơm giúp HS biết được những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của các hiđrocacbon thơm với các ankan, anken, tính chất hóa học của các hiđrocacbon thơm.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

  Bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
  Nội dung bài học tìm hiểu Nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên, cách khai thác và phương pháp điều chế chúng.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

  Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon
  Nội dung bài giảng giúp các em hs hệ thống hóa kiến thức các hiđrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo tính chất vật lý, tính chất hóa học, tính đặc trưng và ứng dụng. 

  10 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết