RANDOM

Bài tập 8 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

So sánh tính chất hoá học của etylbenzen với striren, viết phương trình hoá học của phản ứng để minh hoạ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 8

a. Giống nhau

Đều tham gia phản ứng thế

b. Khác nhau

+ Etylbenzen có tính chất giống ankan

+ Stiren có tính chất giống anken

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Anh Pham

    Cho 17,08 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen và có cùng công thức phân tử C7H6O2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 10,8 gam Ag. Cho 8,54 gam X nói trên tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,0 M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM