ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 7 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm ở các phản ứng sau:

a) toluene + Cl2, có bột sắt

b) Toluen + Cl2, có chiếu sáng

c) Etylbenzen + HNO3, có mặt axit sunfuric đặc.

d) Etylbenzen + H2, có xúc tác Ni, đun nóng.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Về nguyên tắc đề bài phải báo tỉ lệ mol, ở đây đề không báo nên giả sử tỉ lệ mol ở đây giữa toluene và Cl2 là 1: 1.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1