Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng:

Gợi ý trả lời bài 4

 • Nhỏ dung dịch brom vào 3 ống nghiệm riêng biệt đựng benzen, hex – 1 – en, toluen, ống nghiệm có hiện tượng mất màu là hex – 1 – en.
 • Nhỏ dung dịch KMnOvào hai ống nghiệm còn lại và đun nóng, ống nghiệm nào có hiện tượng mất màu là toluene.
 • Không có hiện tượng gì là benzen.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • truc lam

  Số liên kết pi trong stiren là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Điều chế benzen từ 1,6 gam metan qua sản phẩm trung bình C2H2.biết hiệu suất phản ứng ban đầu là 45% hiệu suất phản ứng sau là 60%. Khối lượng thu được? Giúp với ạ. Sắp thi mà không hiểu j hóa :D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn