Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng:

Gợi ý trả lời bài 4

 • Nhỏ dung dịch brom vào 3 ống nghiệm riêng biệt đựng benzen, hex – 1 – en, toluen, ống nghiệm có hiện tượng mất màu là hex – 1 – en.
 • Nhỏ dung dịch KMnOvào hai ống nghiệm còn lại và đun nóng, ống nghiệm nào có hiện tượng mất màu là toluene.
 • Không có hiện tượng gì là benzen.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Huong Duong

  HCl trong benzen có dẫn điện được ko

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Một Hidrocacbo A ở thể lỏng có tỉ khối so với Metan bằng 4,875. Đốt cháy hòan tòan A thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng là 11:2,25. Tìm CTPT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời