ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng:

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 
  • Nhỏ dung dịch brom vào 3 ống nghiệm riêng biệt đựng benzen, hex – 1 – en, toluen, ống nghiệm có hiện tượng mất màu là hex – 1 – en.
  • Nhỏ dung dịch KMnOvào hai ống nghiệm còn lại và đun nóng, ống nghiệm nào có hiện tượng mất màu là toluene.
  • Không có hiện tượng gì là benzen.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1