Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 159 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a. Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc.

Gợi ý trả lời bài 3

Bài 3 SGK Hóa học 11 trang 159

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Naru to

  Một Hidrocacbo A ở thể lỏng có tỉ khối so với Metan bằng 4,875. Đốt cháy hòan tòan A thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng là 11:2,25. Tìm CTPT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Cân bằng pt

  C2H5-C6H4-CH3+KMnO4+H2SO4 ----> HOOC-C6H4-COOH + CO2 +MnSO4 + K2SO4 + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn