ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 159 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a. Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Bài 3 SGK Hóa học 11 trang 159

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1