ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Hãy viết công thức phân tử các đồng đẳng của benzene chứa 8 và 9 nguyên tử C.

b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức tìm được ở câu a).

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Câu a:

Công thức chung của dãy đồng đẳng benzene là CnH2n-6 (n ≥ 6)

Công thức phân tử các đồng đẳng của benzene cần tìm là C8H10 và C9H12

Câu b:

Công thức cấu tạo của C8H10:

Công thức cấu tạo của C9H12:

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Nguyễn Sơn Ca

  Bằng phản ứng hóa học nào hãy chứng minh : 

  a)Benzen vừa có tính chất của một hiđrocacbon no ,vừa có tính chất của một hiđrocacbon không no? 

  b)Toluen cũng có phản ứng Clo hóa giống ankan. 

  c)Stiren cũng có phản ứng cộng giống anken.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Minh Minh

  Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng vs dd NaOH , thu đc chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ.KHối lượng phân tử (theo đvC) của Y là :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1