ADMICRO
UREKA

Bài tập 4 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Hãy viết công thức phân tử các đồng đẳng của benzene chứa 8 và 9 nguyên tử C.

b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức tìm được ở câu a).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Công thức chung của dãy đồng đẳng benzene là CnH2n-6 (n ≥ 6)

Công thức phân tử các đồng đẳng của benzene cần tìm là C8H10 và C9H12

Câu b:

Công thức cấu tạo của C8H10:

Công thức cấu tạo của C9H12:

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF