YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.3 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.3 trang 53 SBT Hóa học 11

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo: C6H5-CH=CH2. Nhận xét nào cho dưới đây đúng ?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

C. Stiren là hiđrocacbon thơm.

D. Stiren là hiđrocacbon không no.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.3 trang 53 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON