Bài tập 7 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phương trình phản ứng:

            \(\\ C_{6}H_{6} + HNO_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ H_{2}SO_{4 \ d} \ } C_{6}H_{5}NO_{2} + H_{2}O\)

Theo pt: 78 (g)                                           123 (g)

Theo đb: 106.0,78 (g)                                   x (g)

\(\Rightarrow x = \frac{10^6.0,78.123}{78} = 1,23.10^6 \ (g) = 1,23\) (tấn)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Lê Nguyễn Hạ Anh

    Điều chế benzen từ 1,6 gam metan qua sản phẩm trung bình C2H2.biết hiệu suất phản ứng ban đầu là 45% hiệu suất phản ứng sau là 60%. Khối lượng thu được? Giúp với ạ. Sắp thi mà không hiểu j hóa :D

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • thi trang

    β - caroten ( chất hữu cơ có trong củ cà rốt ) có màu da cam . nhờ tác dụng của enzim trong ruột non , β - caroten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiền vitamin A . oxi hóa hoàn toàn 0,67 gam β - caroten rồi dẫn sản phẩm oxi hóa qua bình (1) đựng H2SO4 đặc , sau đó qua bình (2) đựng Ca(OH)2 dư . kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam ; bình (2) có 5 gam kết tủa . tính phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử β - caroten .

    Theo dõi (0) 1 Trả lời