YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phương trình phản ứng:

            \(\\ C_{6}H_{6} + HNO_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ H_{2}SO_{4 \ d} \ } C_{6}H_{5}NO_{2} + H_{2}O\)

Theo pt: 78 (g)                                           123 (g)

Theo đb: 106.0,78 (g)                                   x (g)

\(\Rightarrow x = \frac{10^6.0,78.123}{78} = 1,23.10^6 \ (g) = 1,23\) (tấn)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON