ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [...] ở mỗi câu sau:

a) benzene là một hidrocacbon không no.     [...]

b) benzene là một hidrocacbon thơm.       [...]

c) ở benzene, 3 liên kết đôi ngắn hơn 3 liên kết đơn.       [...]

d) ở bên, 6 liên kết cacbon – cacbon đều như nhau.       [...]

e) ở benzene, 6 C tạo thành một lục giác đều.       [...]

g) ở xiclohexan, 6C tạo thành một lục giác đều.       [...]

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

e) Đ

g) S

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF