Bài tập 6 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:

  Benzen Hexen Toluen Etilen
H2, xúc tác Ni        
Br2 (dd)        
Br2 có Fe, đun nóng        
Dd KMnO4, nóng        
HBr        
H2O (xt H+)        

Gợi ý trả lời bài 6

  Benzen Hexen Toluen Etilen
H2, xúc tác Ni + + + +
Br2 (dd)   +   +
Br2 có Fe, đun nóng +   +  
Dd KMnO4, nóng   + + +
HBr   + + +
H2O (xt H+)   +   +

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Minh

  Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng vs dd NaOH , thu đc chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ.KHối lượng phân tử (theo đvC) của Y là :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Ở điều kiện tiêu chuẩn, chất hữu cơ X (gồm C, H, O và chứa vòng benzen) có khối lượng riêng là 6,071 gam/lít. Biết X phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa, nhưng không phản ứng với Na để tạo H2. Số công thức cấu tạo phù hợp với X

       A. 9.                              B. 7.                              C. 10.                            D. 8.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn