YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:

  Benzen Hexen Toluen Etilen
H2, xúc tác Ni        
Br2 (dd)        
Br2 có Fe, đun nóng        
Dd KMnO4, nóng        
HBr        
H2O (xt H+)        
ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 6

  Benzen Hexen Toluen Etilen
H2, xúc tác Ni + + + +
Br2 (dd)   +   +
Br2 có Fe, đun nóng +   +  
Dd KMnO4, nóng   + + +
HBr   + + +
H2O (xt H+)   +   +

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON