ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 35.10 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.10 trang 55 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,62 g M, thu được 8,8 g CO2.

Nếu làm bay hơi hết 6,55 gam M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 2,4 g khí oxi ở cùng điều kiện.

Xác định công thức phân tử và phần trăm (về khối lượng) của từng chất trong hỗn hợp M.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.10

 
 

Số mol 2 chất trong 6,55 g M là 2,4 : 32 = 0,075 mol 

Số mol 2 chất trong 2,62 g M là \(\frac{{0,075.2,62}}{{6,55}} \) = 0,03 mol

Giả sử trong 2,62 g M có a mol CxHy và b mol Cx+1Hy+2

Ta có hệ phương trình:

a + b = 0,03  (1)

và (12x + yy)a + (12x + y + 14)b = 2,62   (2)

Dựa vào phương trình phản ứng ta lại có:

xa + (x + 1)b = 0,2 (3)

Từ (3), ta có x (a + b) + b = 0,2

b = 0,2 - 0,03x

Vì 0 < b < 0,03 nên 0 < 0,2 - 0,03x < 0,03.

⇒ 5,67 < x < 6,67 ⇒ x = 6 .

b = 0,2 - 0,03.6 = 0,02; a = 0,03 - 0,02 = 0,01

Thay giá trị của a và b vào (2), tìm được y = 6.

Khối lương C6H6 chiếm \(\frac{{0,01.78}}{{2,62}}.100\%  = 29,8\% \) 

Khối lương C7H8 chiếm 100 - 29,8% = 70,2%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.10 trang 55 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • nguyen thi yen

  Cho các phản ứng:

  A. Benzen tác dụng với Brom khi có mặt bột sắt

  B. Etilen tác dụng với Hidrobromua.

  C. Axetilen tác dụng với nước trong điều kiện có to và xúc tác.

  Hãy viết các PTPƯ .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tram Anh

  hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng ct đơn giản .trong X có mC:mH:mO=21:2:8 .biết X phản ứng hoàn toàn Na thì mol h2 = mol X đã phản ứng .X có bao nhiêu đồng phân thỏa mãn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1