YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.11 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.11 trang 55 SBT Hóa học 11

Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và 74 kg axit suníuric 96%. Giả sử toluen được chuyển hoàn toàn thành trinitrotoluen và sản phẩm này được tách hết khỏi hỗn hợp axit còn dư. Tính:

1. Khối lượng trinitrotuluen thu được.

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn dư và nồng độ phần trăm của từng axit trong hỗn hợp đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.11

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

1. Số mol TNT = số mol toluen = 23.103 : 92 = 250 mol 

Khối lượng TNT =  \(\frac{{250.227}}{{10^{3}}} = 5675.10^{-2}{kg}\) 

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn lại sau phản ứng :

23 + 88 + 74 - 5675.10-2 = 12825.10−2 (kg)

Khối lượng HNO3 trong đó:

\(\frac{{88.66}}{{100}}\) - 3,25.10-2.63 = 1083.10-2 (kg)

C% của HNO3 là: \(\frac{{1083.10^{-2}}}{{12825.10^{-2}}}.100\%  = 8,4\% \)

Khối lượng H2SO4 là \(\frac{{74.96}}{{100}} = 71{kg}\) 

C% của H2SO4 là \(\frac{{71}}{{12825.10^{-2}}}.100\%  = 55,4\% \) 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.11 trang 55 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Điều chế benzen từ 1,6 gam metan qua sản phẩm trung bình C2H2.biết hiệu suất phản ứng ban đầu là 45% hiệu suất phản ứng sau là 60%. Khối lượng thu được? Giúp với ạ. Sắp thi mà không hiểu j hóa :D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  β - caroten ( chất hữu cơ có trong củ cà rốt ) có màu da cam . nhờ tác dụng của enzim trong ruột non , β - caroten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiền vitamin A . oxi hóa hoàn toàn 0,67 gam β - caroten rồi dẫn sản phẩm oxi hóa qua bình (1) đựng H2SO4 đặc , sau đó qua bình (2) đựng Ca(OH)2 dư . kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam ; bình (2) có 5 gam kết tủa . tính phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử β - caroten .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Bằng phản ứng hóa học nào hãy chứng minh : 

  a)Benzen vừa có tính chất của một hiđrocacbon no ,vừa có tính chất của một hiđrocacbon không no? 

  b)Toluen cũng có phản ứng Clo hóa giống ankan. 

  c)Stiren cũng có phản ứng cộng giống anken.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON