YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng của nước. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom; khi đun nóng, X làm mất màu KMnO4.

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X?

b. Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa X với H2 (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt bột Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 và axit H2SO4 đậm đặc.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

\(\\ M_{X} = 3,172 . 29 = 92 \ (gam/mol) \\ \\ \frac{m_{CO_{2}}}{m_{H_{2}O}} = \frac{4,28}{1} \Rightarrow \frac{n_{CO_{2}}}{n_{H_{2}O}} = \frac{\dfrac{4,28}{44}}{\dfrac{1}{18}} = 7 : 4 \\ \\ C_{x}H_{y} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } 7CO_{2} + 4H_{2}O\)

CTPT của X: C7H8. CTCT: 

Bài 5 SGK Hóa học 11 trang 160

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON