YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 76 sách GK Hóa lớp 10

Trình bày sự giống nhau và khác nhau của 3 loại liên kết: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không có cực và liên kết cộng hóa trị có cực?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

- Giống nhau: Các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo ra cho mỗi nguyên tử lớp electron ngoài cùng bền vững giống cấu trúc khí hiếm (2e hoặc 8e).

- Khác nhau:

+ Liên kết ion:

  • Cho và nhận electron
  • Giữa kim loại và phi kim

+ Liên kết cộng hóa trị không có cực:

  • Dùng chung e, cặp e không bị lệch
  • Giữa các nguyên tử của cùng một nguyên tố phi kim

+ Liên kết cộng hóa trị có cực: 

  • Dùng chung e, cặp e bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện mạnh hơn
  • Giữa phi kim mạnh và yếu khác

⇒ Nhận xét: Liên kết cộng hóa trị có cực là dạng trung gian giữa liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết ion

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON