YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16.7 trang 38 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.7 trang 38 SBT Hóa học 10

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np 4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của X trong oxit cao nhất là

A.50%.              

B. 27%.       

C. 60%.             

D. 40%.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.7

 
 

Hợp chất khí với hidro của X có công thức là H2X ⇒ công thức oxit cao nhất là XO3

Ta có:

 \(\frac{X}{{2 + X}} = 0,9412 \to X = 32(S)\)

⇒ oxit cao nhất: SO3

⇒ \(\% {S_{(S{O_4})}} = \frac{{32}}{{32 + 16.3}}.100\%  = 40\% \)

⇒  Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.7 trang 38 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tram Anh

  Trình bày phân loại các dạng liên kết? Xác định liên kết hoá học trong các hợp chất sau:CH4;NH3;CO2;Ca(OH) 2;N2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Trà

  Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng 1 chu kì trong bảng tuần hoàn có số e lớp ngoài cùng lần lượt là 1 và 6.Giữa X và Y hình thành hợp chất thì liên kết trong phân tử thuộc loại liên kết gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1