YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.17 trang 39 SBT Hóa học 10

Bài tập 16.17 trang 39 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết số oxi hoá của các kim loại trong các hợp chất sau đây: LiBr, NaCl, KI, MgCl2, CaO, BaF2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.17

\(\mathop {Li}\limits^{ + 1} Br,\,\,\mathop {Na}\limits^{ + 1} Cl,\,\,\mathop K\limits^{ + 1} I,\,\,\mathop {Mg}\limits^{ + 2} C{l_2},\,\,\mathop {Ca}\limits^{ + 2} O,\,\,\mathop {Ba}\limits^{ + 2} {F_2}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.17 trang 39 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF